سلاخ قربانی


#شب_نوشت

امیدوارم در کشتارگاه ها به #سلاخ ها و قاتلان حیوانات پول خوبى بدهند.

چرا که سلاخ همان کار کثیفى را مى کند که همه آدمیان از انجامش بیزارند، اما به نتیجه اش علاقه مند. براى گوشت بسته بندى شدهٔ تر و تمیز در یخچال من، که هیچ شباهتى به گوسفند ندارد، یک انسان باید هر روز شاهد مرگ دیگرى باشد. هر روز خون ببیند و سر ببرد. شرط مى بندم خود سلاخی که تمام وقت کار مى کند، چندان علاقه اى به خوردن گوشت ندارد.

مى گویند سلاخان قسى القلب مى شوند و بى رحم. مى گویم خوب معلوم است، این آنها هستند که باید هر روز پاره اى از روح خود را سلاخى کنند تا من و شما با لذت و بى عذاب وجدان گوشت بخوریم.

سلاخ باید به جاى همه انسان هاى مصرف‌گرای مدرنِ گوشت خوار که علاقه‌ای به کار کثیف و پست ندارند، اما مدهوش نتیجه لذتبخشش هستند، تاوان قتل حیوان بی‌پناه را با روانش بپردازد. به خاطر تقاضاهای جنون وار بسیار ما برای بلعیدن مردار، سلاخ، یا باید سخت شود، و یا دیوانه.

انسان مدرن شهری را ببینید، می‌گوید: من قسمت پرورشش را نیستم، من قسمت پَست کُشتنش را هم نیستم، در شان من نیست. اما توی دهاتی عقب‌مانده بکُش، من پولش را می‌دهم. و بعد می‌نشیند پای لپ‌تاپش و با حال خودشیفتهٔ تعفن‌آمیزش یا احساساتی که از حدقه چشمانش دارند بیرون می‌زنند، به قصاب‌ها و سلاخان با حقارت نگاه‌ می‌کند. کثافت اخلاقی از این بیشتر؟

امیدوارم به سلاخ پول خوبی بدهند. که او بار احساس گناه خودش و تمام انسانهایى که از گوشت قربانى مى خورند را با خود بار مى کشد. سلاخ قربانى گناهان ماست. او روان تکه‌پاره خود را هر روز به شیطان مرگ می‌فروشد تا من هر روز زندگى را، بسته بندى شده ببلعم.

امیرحسین یوسفی
#nightly_writings

I do hope that they pay the #slaughterer of animals well.

Since the slaughterer will do the dirty work that we do not want to do, despite being interested in the results of that dirty deed. For the packaged bloodless meat in my fridge, which has no similarity to the slaughtered sheep, every day a man must witness the death of another being, losing a part of himself and his sanity in the process. He sees blood every day. I bet most of the slaughtereres themselves are not interested in eating meat.

They say slaughteres are cold hearted and cruel. Of-course they are cold and cruel; these are the ones that have to tear a part of their soul every day, so that you and I can enjoy the delicious meat without the sense of guilt.

Look at the modern civilized man; he says: I do not nurture, nor do I kill. That is beneath me. You lowly country man do the killing and I'll pay you. Then he sits behind his laptop and with his disgusting narcistic sense of accusation, points out at the slaughterer with madening eyes that are coming out of socket. How dirty and disgusting the morale of the civilized man is?

I do hope that they pay the slaughterer of animals well. Since a slaughterer pays with his sanity instead of all of us modern creeps who avoid the demaning and dirty work, but want the delicious and entertaining results. Because of our demand, the slaughterer should either get cold in heart or go crazy.

He carries the burden and the guilt of all human beings who eat flesh. The Slaughterer is sacrificed by our sins on daily basis. He tears his soul apart piece by piece every day in front of the devil of death, so that I can have a neat and delicious meat packaged in my freezer.

Amir Hossein Yoosefi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها